MİSYONUMUZ – Özel Hürriyet Yıldız Okulları

MİSYONUMUZ

Öğrencilerimizi zengin bir müfredatla bir üst eğitim kurumuna ve gelecek yaşamına hazırlarken; anadilinde başarılı, bir yabancı dilde yetkin, bireysel farklılıklara, doğaya ve topluma hoşgörü ile bakan, sosyal fen ve matematik bilimlerinde analiz becerileri gelişmiş, etik değerleri benimsemiş, çevreye duyarlı ilişkilerinde dürüst, kendiyle ve toplumla barışık, değişime açık, güven duygusu ve öz denetimi gelişmiş, ulusal ve evrensel değerleri özümseyen “mutlu ve özgür bireyler” olarak yetiştirmek.